Mina Sidor

Logga in på Mina Sidor för att se information om dina kund-/anläggningsuppgifter som finns sparat i vårt system.
Här hittar du även statistik på din el- och fjärrvärmeförbrukning. Samt alla dina fakturor på el, fjärrvärme, bredband och TV. 

Logga In på Mina sidor
 
OBS! Vill du lägga upp nya e-postkonton eller se/ändra något i din TV-tjänst, så loggar du istället in på Bredband/TV-portalen nedan.
 


Bredband / TV-portal

Användarnamn:


Lösenord:


Så fungerar det
Principen som fjärrvärme bygger på är att vatten cirkulerar i ett slutet rörsystem. Vattnet värms upp i en central produktionsanläggning, och leds därifrån ut till olika lokaler, industrier, flerbostadshus och villor, där värmen avges till kundernas uppvärmnings- och varmvattensystem. Det avsvalnade vattnet leds därefter tillbaka till värmekällan för att åter värmas upp och ledas ut.

För att kunna hålla en jämn produktion och kapa effekttoppar finns en ackumulatortank kopplad till nätet. Ackumulatorn kan lagra varmvattnet i kortare perioder.

Genom att värmeproduktionen centraliseras till en producent istället för många privata värmepannor och skorstenar blir produktionen effektivare, vilket innebär såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar.

Rökgasreningen och kontrollen av utsläppen på våra värmepannor sker regelbundet, vilket gör att mängden utsläppta ämnen ständigt hålls så låga som möjligt. I takt med att fjärrvärmeförsäljningen har ökat har utsläppen av växthusgaser i Värnamo minskat. På 20 år har utsläppen av kvävedioxider mer än halverats och utsläppen av svaveldioxider näst intill försvunnit. Utöver att dessa ämnena är växthusgaser och bidrar till ett varmare klimat så påverkar de också miljön genom försurning, något som i sin tur leder till att växter och djur inte trivs. Fjärrvärmen är därför ett viktigt bidrag till en hållbar utveckling.

Värnamo Energi påbörjade utbyggnaden av fjärrvärmenätet 1984 och har sedan dess kontinuerligt byggt ut fjärrvärmen till allt fler områden.
 

Fjärrvärmeområden i Värnamo

Planerade och befintliga områden (karta)