Mina Sidor

Logga in på Mina Sidor för att se information om dina kund-/anläggningsuppgifter som finns sparat i vårt system.
Här hittar du även statistik på din el- och fjärrvärmeförbrukning. Samt alla dina fakturor på el, fjärrvärme, bredband och TV. 

Logga In på Mina sidor
 
OBS! Vill du lägga upp nya e-postkonton eller se/ändra något i din TV-tjänst, så loggar du istället in på Bredband/TV-portalen nedan.
 


BB / TV-portal

Användarnamn:


Lösenord:


Miljöpolicy

Värnamo Energi ska med omsorg om miljön tillgodose marknadens behov av elkraft, fjärrvärme, gas, tjänster och datakommunikation.

Vår omsorg om miljön ska präglas av en helhetssyn, öppenhet och ärlighet för att främja en hållbar utveckling.

I valet mellan olika lösningar eller åtgärder ska vi ta hänsyn till vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

Vi ska medverka i utvecklingen av ett kretsloppsanpassat samhälle och aktivt samarbeta med våra ägare, kunder och myndigheter och andra intressenter på miljöområdet.

Samtliga medarbetare ska ha god kunskap om miljö och verksamhetens miljökrav.

Vi ska ha aktuell kunskap om vår verksamhets hälso- och miljöpåverkan och utnyttja denna vid planering och drift av verksamheten.

Miljö är ett linjeansvar i Värnamo Energi. I miljöfrågor ansvarar varje avdelning för kartläggning, planering, åtgärder, utbildning, information och uppföljning inom sitt ansvarsområde.

Inom Värnamo Energi samordnas miljöfrågorna av VD.
 

Kundtjänst

Telefon: 0370-69 41 00

E-post till Kundtjänst:
kund@varnamoenergi.se

E-post till Support bredband och tv:
support@varnamoenergi.se


ÖPPETTIDER:
Mån-Tors:07.30-16.30
Fredag & dag före helgdag: 
07.30-15.30
Lunchstängt alla dagar:
12.00-13.00


Välkommen till Klimatveckan 12-19 september

Klimatveckan
 
Blir årets Klimatvecka den största någonsin?
Varje år ökar både mängden deltagare och arrangörer under en av årets viktigaste veckor - Klimatveckan - som i år arrangeas 12–19 september. Dagar fulla av aktiviteter och händelser! Se program på klimatradet.se

Värnamo Energi är aktiv medlem i Jönköpings län Klimatråd och arbetar gemensamt med övriga aktörer för att nå länets gemensamma mål om att bli ett Plusenergilän till år 2050. Klimatrådet är huvudarrangör till den årliga Klimatveckan. klimatsmart