TIMVÄRDEN FÖRETAG

Välkommen att logga in för att se ditt Företags timvärden.

Gäller för Effektkunder
med timmätning.

Klicka nedan för att komma till inloggningsportalen.

Om du inte har något lösenord kontakta Värnamo Energi.

Logga in

Nytt kraftvärmeverk för grön el & värme
Värnamo Energis Biokraftvärmeverk

 


2014-12-13 Öppet Hus & Visning för allmänheten

På Luciadagen bjöd vi in allmänheten till visning av nya kraftvärmeverket. Vi bjöd på kaffe och lussefika och självaste Lucia och hennes tärnor var på beök och skänkte, liksom det nya kraftvärmeverket lite extra ljus & värme i decemberkylan.


 

 


Nedan finner du länk till broschyr som beskriver nya kraftvärmeverket

 

I broschyren 100% förnybar Ljus & Värme - kan du läsa allt om vår fjärrvärmeverksamhet och om nya kraftvärmeverket i synnerhet. Följ med på en resa från lokalt biobränsle till förnybar el & värme. 


 

 

 Öppet Hus & Visning Lördag 13 december kl 10-14

 


2014-12-09 Landshövding Minoo Aktarzand inviger kraftvärmeverket!

 

Den 9 december invigdes det nya kraftväremverket av landshövdingen. På plats fanns representanter för bolaget, för kommunen, från leverantörer samt även stora fjärrvärmekunder. Under den högtidliga invigningscermonin gav landshövdingen det nya kraftvärmeverket dess namn "Lucia" med motiveringen att verket kommer att sprida ljus och värme under många år framöver.


 

 


2014-10-01 Ut- och invändig byggnation i stort sett klart!


Bygget är nu färdigt och provdrift pågår. Om allt fortgår enligt planen skall Värnamo Energi överta driften från leverantören Valmet OY i november. Därefter kommer vi ha en invigningscermoni i början på V50, då landshövdning Minoo Akhtarzand officiellt kommer inviga biokraftvärmeverket. Efter detta, på lördagen den 13 december kommer vi ha ett Öppet Hus & Visning för allmänheten.invigning

kvv


2013-04-03 Första spadtaget för grön värme- och elproduktion är taget!

Den 3 april 2013, tog Linnea Sandahl (en av Värnamo kommuns unga invånare), Hans-Göran Johansson (kommunstyrelsens ordförande), Anders Steen (VD för Metso Power, bolaget som skall leverera värmeverket)samt Gunnar Crona (Värnamo Energis styrelseordförande) gemensamt ett första spadtag för Värnamo Energis nya biokraftvärmeverk.

Vi är glada och stolta över att byggnationen av det biokraftvärmeverk som sedan länge funnits med i bolagets vision och mål, nu är på väg att realiseras!


 

  forsta spadtaget for kraftvarmeverket

2012-11-23 150 MSEK-kontrakten signerade!

Fredagen den 23 november 2012 signerades kontrakten för vårt nya biokraftvärmeverk.

Kontrakten omfattar leverans av ett nyckelfärdigt kraftvärmeverk med en elproduktionsförmåga på 3,6 MW. Värmeeffekten är 13,4 MW och därutöver återvinns ytterligare 5 MW värme ur rökgaserna.

Ordersumman uppgår till 150 MSEK. Anläggningen byggs vid den befintliga anläggningen på Energivägen och ska stå färdig hösten 2014. Länk till pressmeddelande.

  kontraktskrivning

2012-04-25 Beslut att bygga nytt biokraftvärmeverk!

Torsdagen den 25 april tog Värnamo Energis styrelse beslut om att  satsa 150 miljoner kronor på ett nytt toppmodernt biokraftvärmeverk. Detta är den enskilt största satsningen i bolagets historia, såväl ur ekonomisk som ur miljömässig synpunkt.

Tack vare det nya verket kommer vi att kunna nå vårt miljömål – 100% biobränsleeldad fjärrvärme. Det nya verket skjuter även till extra produktionskapacitet som gör att vi kan möta en framtida utökad efterfrågan på fjärrvärme. Det här är alltså en viktig satsning för att vi långsiktigt ska kunna utveckla vår fjärrvärmeverksamhet.

Den nya produktionsenheten som kommer att placeras jämte vår befintliga fjärrvärmeanläggning utmed riksväg 27, kommer vara klar att tas i drift i slutet av 2014. 

  nytt biokraftvarmeverk
 

Se fler bilder nedan. Klicka på någon av bilderna i galleriet nedan för att starta ett bildspel
Nedan kommer vi fylla på med allt fler bilder som visar hur byggnationen av vårt nya biokraftvärmeverk fortskrider. Från de första allra första markberedningsarbetet till gjutning av fundament, samt montering av de olika modulerna, för att slutligen till hösten 2014 ha invigning och drifttagning av vår största miljösatsning någonsin  - Vårt nya biokraftvärmeverk!
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
Klicka på bilden för att öppna
 

Kontakt fjärrvärme

therese frisell kommunikationssaljare
Therese Frisell
Säljare Bredband & Fjärrvärme
Tel: 0370 69 41 36
Mobil: 076 495 86 72
E-post:
therese.frisell@varnamoenergi.se

 

Fjärrvärmeområden i Värnamo

Planerade och befintliga områden (karta)