Inbjudan Anbudsgivning

Anbud leverans och installation av nytt driftövervakningssystem
 

Översiktlig information om objektet
Totoalentreprenad genomförande under hösten 2016.
 
Upphandlingsform
Upphandling enligt LUF.
 
Entreprenadform
Generalentreprenad.
 
Anbudstidens utgång
2016-08-30
 
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar kan erhållas från
Rejlers Sverige AB 
Patrik Johansson
Box 3104
331 02 Värnamo

Telefon: 0771-78 00 00
E-post: patrik.johansson@rejlers.se

Alternativt kan förfrågningsunderlag erhållas från
https://se.mercell.com

 

Adressering:
Anbud skall vara inlagt i tillslutet kuvert märkt:
"Anbud leverans och installation av nytt driftövervakningssystem”

Anbud ställs till:
Värnamo Elnät AB
Att: Nicklas Lundin
Box 2268
331 02 Värnamo