TIMVÄRDEN FÖRETAG

Välkommen att logga in för att se ditt Företags timvärden.

Gäller för Effektkunder
med timmätning.

Klicka nedan för att komma till inloggningsportalen.

Om du inte har något lösenord kontakta Värnamo Energi.

Logga in

Värnamo Elnäts elnätsområde

Värnamo Elnät AB ser till att du som bor i Värnamo tätort med angränsande ytterområden såsom Hörle, Fryele och Åminne får din el levererad till din bostad, oavsett vem du väljer att köpa din el ifrån. Se karta över Värnamo Elnäts distributionsområde nedan.

Karta Värnamo Elnät distributionsområde 

 

Förutom att vara indelat i olika distributionsområden där olika elnätbolag har monopol, så är Sverige även indelat i 4 olika elområden där elpriset kan variera beroende på aktuell tillgång och efterfrågan inom vart och ett av de fyra oika elområderna. Hela Värnamo Kommun ligger i Elområde 4. Läs mer om Elområden i separat bilaga.

 

Kontakt elnät

catarina ohlsson saljare elnat elhandel

Catarina Ohlsson
Elnät & Elavtal
Företagskunder
Tel: 0370-694113
Mobil: 0706-375120
E-post: Catarina.ohlsson@varnamoenergi.se

OBS! Felanmälan
på el, fjärrvärme,
bredband eller TV görs
dygnet runt per telefon
0370-69 41 00

Länk till senaste driftinformation