Mina Sidor

Logga in på Mina Sidor för att se information om dina kund-/anläggningsuppgifter som finns sparat i vårt system.
Här hittar du även statistik på din el- och fjärrvärmeförbrukning. Samt alla dina fakturor på el, fjärrvärme, bredband och TV. 

Logga In på Mina sidor
 
OBS! Vill du lägga upp nya e-postkonton eller se/ändra något i din TV-tjänst, så loggar du istället in på Bredband/TV-portalen nedan.
 


Bredband / TV-portal

Användarnamn:


Lösenord:


Om Värnamo Elnät

Värnamo elnät i toppklass. Vi har ett stabilt lokalnät som är byggt för att stå emot höga belastningar, men även för att klara olika typer av driftsstörningar i samband med väderpåkänningar och materialfel. Vårt högklassiga elnät borgar för en hög leveranssäkerhet som innebär att vi så gott som alla timmar under ett år ser till att dina lampor lyser när det är mörkt, att din tvättmaskin har ström när du vill ha rena kläder, och att du varje morgon kan brygga en kopp kaffe när du går upp. Men även om vi gör vårt yttersta för att säkerställa elleveransen så kan det oförutsedda hända och strömavbrott kan ske. Då kan du finna vår senaste driftinformation här på vår hemsida.

Vi jobbar ständigt för att förhindra avbrott - när det oväntade händer... 


Alla elkunder måste anlita ett elnätsföretag för att transportera den köpta elen till bostaden. För detta råder lokala monopol. Som kund är du hänvisad till det elnätsföretag som äger rättigheterna i just det eldistributionsområde där du bor. För elnätsföretagen inte skall kunna utnyttja sin monopolställning kontrollera Energimarknadsinspektionen årligen att de avgifter som elnätsföretagen tar ut för drift och underhåll av nätet är skäliga.

 

Värnamo Elnäts lokala eldistributionsområde
Värnamo Elnät AB ser till att du som bor i Värnamo tätort med angränsande ytterområden såsom Hörle, Fryele och Åminne får din el levererad till din bostad. Värnamo Elnäts distributionsområde är inringat på kartan nedan.

Karta Värnamo Elnät distributionsområde 

 

Sveriges 4 övergripande Elområden
Förutom att vara indelat i en massa olika små eldistributionsområden där olika elnätbolag har monopol, så är Sverige även indelat i 4 olika övergripande elområden där elpriset kan variera beroende på aktuell tillgång och efterfrågan inom vart och ett av de fyra olika elområderna. Hela Värnamo Kommun ligger i Elområde 4. Läs mer om Elområden

 

Kontakt elnät

catarina ohlsson saljare elnat elhandel

Catarina Ohlsson
Elnät & Elavtal
Företagskunder
Tel: 0370-694113
Mobil: 0706-375120
E-post: Catarina.ohlsson@varnamoenergi.se

OBS! Felanmälan
på el, fjärrvärme,
bredband eller TV görs
dygnet runt per telefon
0370-69 41 00

Länk till senaste driftinformation

Anslutningsavgift Elnät

Anslutningsavgifterna avgörs enligt Energimarknadsinspektionens anvisningar för elanslutningar "Metod för fastställande av skäliga anslutningsavgifter för uttag 16-25A EI PM 2013:3.
 
 Prislista Elnät Anslutningsavgifter o övriga avgifter 2016-06-01