Mina Sidor

Logga in på Mina Sidor för att se information om dina kund-/anläggningsuppgifter som finns sparat i vårt system.
Här hittar du även statistik på din el- och fjärrvärmeförbrukning. Samt alla dina fakturor på el, fjärrvärme, bredband och TV. 

Logga In på Mina sidor
 
OBS! Vill du lägga upp nya e-postkonton eller se/ändra något i din TV-tjänst, så loggar du istället in på Bredband/TV-portalen nedan.
 


Bredband / TV-portal

Användarnamn:


Lösenord:


fjarrvarme
   
Vi erbjuder klimatsmart och bekväm värme
i Värnamo Kommun

Fjärrvärme/Närvärme är ett kostnadseffektivt och bekvämt sätt att värma upp ditt hem. Dessutom är det en bra uppvärmningsmetod ur miljösynpunkt - hållbar värme helt enkelt! 
 
Istället för att var och en har sin egen panna för uppvärmning, levereras värmen från en stor, central och effektiv anläggning. Storddriftsfördelar och avancerad rening gör att fjärrvärmen/närvärmen blir väldigt effektiv - både miljömässigt och ekonomiskt.

Värnamo Energi omvandlar varje år 31.000 ton lokala biobränslen till 160 GWh klimatsmart värme. Fjärrrvärmen levereras idag till bostäder, kontor, butiker, industrifastigheter och offentliga lokaler i Värnamo tätort samt i Rydaholms tätort.

Våren 2019 kommer vi leverera ytterligare 14 MWh miljöriktig värme i fyra helt nya närvärmenät i Lanna, Bredaryd, Forsheda och Bor. 


bredaryd 
Nya närvärmenät breder ut sig i kommunen
Just nu pågår arbete med att ersätta ett stort antal gamla värmepannor ute i  kransorterna med fyra nya, moderna och miljöeffektiva närvärmecentraler.
 

2015 övertog Värnamo Energi driften av ett flertal av Värnamo kommuns och kommunägda Finnvedsbostäder ABs pannanläggningar. Dessa pannanläggningar som till viss del är fossileldade, finns spridda runt om i kommunen och används för att värma upp skolor, äldreboende, offentliga lokaler och kommunala hyresfastigheter.

För att möjliggöra en snabb konvertering till förnybar uppvärmning och för att effektivisera driften, har Värnamo Energi byggt en central pannanläggning och nya närvärmenät i varje berörd ort. Samtliga anläggningar ska vara klara att tas i drift våren 2019. Genom att fasa ut de tidigare pannorna och växla över till 100% förnybar uppvärmning kommer koldioxidutsläppen minskas med 4225 ton på årsbasis i Värnamo Kommun.

Ytterligare positiva effekter av närvärmenätens utbreding är att även att ännu fler privatpersoner och företagskunder nu kan erbjudas klimatsmart uppvärmning. Nedan finns länkar till kartor över närvärmesträckningarna i de nya närvärmeorterna; Lanna, Bredaryd, Forsheda och Bor
 

 
bor bredaryd
Översikt Bor Översikt Bredaryd


forsheda lanna
Översikt Forsheda Översikt Lanna


 Lanna skola
Lanna gamla skola är en av många fastigheter som from 2018 värms upp med klimatsmart närvärme.

 

I Lanna är närvärmenätet redan klart och såväl skolan som ett flertal närliggande industrier har valt att ansluta och därmed konvertera till en den klimatsmarta och bekväma uppvärmning som närvärmen innebär. I Bor, Bredaryd och Forsheda färdigställs just nu ytterligare tre närvärmenät. Intresset hos kunder, såväl privata villaägare som företagskunder med industrifastigheter har varit stort och ett flertal nya kunder har valt att ansluta.   

Är du intresserad av fjärr-/närvärme?
Kontakta oss!
 
– Att gensvaret hos privatpersoner och företag ute i kransorterna har varit positivt känns riktigt kul, säger Therese Frisell, energisäljare på Värnamo Energi. Värnamo Energi har därmed möjlighet att göra betydande, klimatfrämjande åtgärder som gynnar både näringsliv och privatpersoner i Lanna, Bor, Bredaryd och Forsheda.
 
– Flera företag och privatpersoner har redan nappat på erbjudandet och konvertera till den miljöriktiga närvärmen. Är du intresserad och har en fastighet inom de planerade områdena är du välkommen att kontakta vår kundtjänst för mer detaljerad information och offerter. 

 
 
 Statligt stöd från Klimatklivet
Slutnotan för alla fyra projektet beräknas landa på 57 miljoner kronor. För att möjliggöra denna stora miljösatsning och för att kunna erbjuda en ekonomiskt fördelaktig anslutningskostnad för de företag och privata fastighetsägare som finns inom de planerade närvärmeområdena, har Naturvårdsverket beslutat att stötta projektet.
 
Naturvårdsverkets stöd är en del av de så kallade Klimatklivet, en satsning som riksdagen beslutat. Läs mer på http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet  
 
Därför är det bra med fjärrvärme/närvärme:
Ett bättre alternativ för miljön
Världen står inför många utmaningar. Vi har tillsammans ett ansvar att försöka skapa hållbara lösningar, så att dagens behov inte äventyrar vår framtid. Den miljöomställning som fjärrvärmen möjliggjort har inneburit att Sveriges utsläpp av koldioxid minskat med motsvarande en femtedel under två deccenier!

Klokt ekonomiskt sett

Fjärrvärme är ett mycket konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ med en låg totalkostnad för dig som fastighetsägare. I prisjämförelse där hela livscykelperspektivet tas i beaktande (såsom kostnad för investering, drift och underhåll samt systemets livslängd) så är fjärrvärme ekonomiskt fördelaktigt, jämfört med alternativ uppvärmning som tex bergvärmepump, direktverkande el, olje- eller pelletspanna.Du som har en normalstor oljeuppvärmd villa minskar din uppvärmningskostnad med ca 20 000 kr per år när du byter till fjärrvärme.

Bekymmersfritt & tryggt

Fjärrvärme är bra för inomhusmiljön och ger en behaglig värme. Du behöver inte tänka på att fylla på olja eller hugga ved och du slipper sot och lukt. Fjärrvärmeanslutningen kräver minimal skötsel och du kan själv reglera energiuttaget och därmed styra dina kostnader. När du ansluter till värmenätet kan du sluta oroa dig för om oljan/veden/pelletsen ska räcka eller om värmesystemet behöver service. Med fjärrvärme får du plats för annat, inte bara tidsmässigt utan också ytmässigt. Den lilla kompakta värmeväxlaren kräver bara ett litet utrymme och du slipper panna, oljetank och varmvattenberedare. Fjärrvärmen har dessutom mycket hög leveranssäkerhet. Våra produktionsanläggningar är bemannade dygnet runt och vi har alltid beredskap för att kunna trygga fjärrvärmeleveransen till dig som kund. Du behöver därmed inte oroa dig för att varmvattnet ska ta slut eller om uppvärmningen är tillräcklig. Med fjärrvärme kan du känna dig trygg.
 
Visste du att:
90 % av Sveriges flerbostadshus, 80% av alla lokaler och 18% av landets villor har idag sin huvudsakliga uppvärmning med hjälp av fjärrvärme. Det innebär att drygt hälften av all värme och allt varmvatten i Sverige kommer från klimatsmart fjärrvärme! Även om fjärrvärmen redan är vanlig som uppvärmningsform behövs fjärrvärmen mer än någonsin när städerna växer och nya bostadsområden byggs. Tack vare fjärrvärmen har Sverige kunnat nå sitt mål att minska utsläppen av växthusgaser snabbare än beräknat.
 
Reko fjärrvärme
Vi tillämpar kvalitetssäkringssystemet ”Reko fjärrvärme” som utvecklats av Energiföretagen Sverige. Syftet med detta kvalitetssystem är att stärka och trygga fjärrvärmekundernas ställning samt för att förhindra att fjärrvärmeföretag missbrukar sin dominerande ställning.
För att bli ett Reko fjärrvärmeföretag krävs att fjärrvärmeleverantören lever upp till ett antal specificerade krav. Bland annat hur prisförändringar får gå till. Det skall finnas transparens vad gäller priser, verksamhet och ekonomi. Du kan läsa mer på Energiföretagen Sveriges hemsida.
 
Fjärrvärmens miljövärden
Energiföretagen Sverige (fd Svensk Fjärrvärme) gör varje år en sammanställning miljövärden som genererats av all Sveriges fjärrvärmeproduktion. I dessa miljövärdena redovisas fjärrvärmens miljöpåverkan i tre perspektiv: resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränslen. Länk till årets rapport över de miljövärden som Värnamo Energis fjärrvärmeproduktion genererat. För dig som vill se miljövärdena för hela Sveriges fjärrvärmeproduktion finns rapporten i sin helhet på Energiföretagen Sveriges hemsida
 

Fjärrvärmeområden i Värnamo

Planerade och befintliga områden (karta)

Kundtjänst

Telefon: 0370-69 41 00

E-post till Kundtjänst:
kund@varnamoenergi.se

E-post till Support bredband och tv:
support@varnamoenergi.se


ÖPPETTIDER:
Mån-Tors:07.30-16.30
Fredag & dag före helgdag: 
07.30-15.30
Lunchstängt alla dagar:
12.00-13.00