Mina Sidor

Logga in på Mina Sidor för att se information om dina kund-/anläggningsuppgifter som finns sparat i vårt system.
Här hittar du även statistik på din el- och fjärrvärmeförbrukning. Samt alla dina fakturor på el, fjärrvärme, bredband och TV. 

Logga In på Mina sidor
 
OBS! Vill du lägga upp nya e-postkonton eller se/ändra något i din TV-tjänst, så loggar du istället in på Bredband/TV-portalen nedan.
 


  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Fjärrvärme & Närvärme - klimatsmart uppvärmning!
Fjärrvärme/Närvärme är ett kostnadseffektivt sätt att värma upp bostäder, kontor, butiker, industrifastigheter med mera.
 
Istället för att var och en har sin egen panna för uppvärmning, levereras värmen från en stor, central och effektiv anläggning med avancerad rening, där resurser som annars gått förlorade tas tillvara. Det kan t.ex. vara spillvärme från industrin, rester från skogsavverkning eller energi ur avfall. I vårt Värmeverk i Värnamo eldar vi med biobränsle som utgörs av en mix av bark, spån, flis och energived. Vi levererar idag 160 GWh klimatsmart värme till företag och privatpersoner i Värnamo tätort samt i Rydaholms tätort.

 
Nu vill vi satsa på klimatsmart värme även ute i kransorterna
Miljonsatsning på närvärme i Lanna, Bredaryd, Forsheda och Bor
Just nu är planeringen i full gång för att innnan årets slut kunna ersätta ett stort antal gamla värmepannor ute i Värnamos kransorter med fyra nya, moderna och miljöeffektiva närvärmecentraler.
 
Lanna skola
Runt Lanna Skola planeras nu ett nytt närvärme nät som kan komma att försörja närbelägna företagsfastigheter och privatpersoners villor med klimatsmart uppvärmning.

 
Närvärmesatsning i Lanna:
lanna
I Lanna planeras ett närvärmenät i området kring Lanna skola, där även ett antal närbelägna industrifastigheter erbjuds anslutning.

 
Närvärmesatsning i Bredaryd:
Bredaryd
I Bredaryd är vår förhoppning är att vi ska kunna bygga en ny större gemensam panncentral i Bredaryd för att försörja fastigheter på Industrigatan och även upp mot Norregårdsvägen till skolan. Vid stort intresse är vi beredda att utöka detta området längre västerut i Bredaryd utmed Lundavägen och Västra vägen.

 
 Närvärmesatsning i Forsheda:
forsheda
I Forsheda hoppas vi kunna bygga en ny panncentral som skall försörja fastigheter på Långgatan, Kyrkogatan och även upp mot Forheda skola. Vid stort intresse är även ett område planerat vid Storgatan och Galvanovägen.

 
 Närvärmesatsning i Bor:
bor
I Bor knyter vi ihop fyra befintliga panncentraler och ersätter dem med en ny effektiv, gemensam panncentral. Bors skolor, serviceboende och flera andra fastigheter längs sträckningen erbjuds anslutning. Tänkt område är Fabriksgatan och även upp mot Stationsvägen, finns intresse kommer vi även att gå vidare upp mot Centrumvägen.

 
Närvärmesatsningarna kräver intresse för att bli verklighet!
För att alla fyra nya närvärmeområdena ska kunna byggas krävs att det finns ett intresse, hos företagen och privatpersonerna, att ansluta till en klimatsmart uppvärmning.
 
– Att Värnamo Energi nu har möjlighet att göra betydande, klimatfrämjande åtgärder som gynnar både näringsliv och privatpersoner ute i kransorterna känns riktigt kul, säger Linda Rosén, energisäljare på Värnamo Energi.
 
– Men, en förutsättning för att en större byggnation ska vara möjlig i alla fyra närvärmeområdena, är att det finns ett tillräckligt stort intresse för klimatsmart uppvärmning hos de privata fastighetsägarna och företagen i de respektive områdena.
 
– Vi hoppas att många ska nappa på erbjudandet och konvertera till den miljöriktiga närvärmen, då detta skulle medföra en stor klimatnytta, men även innebära vinster för den enskilde fastighetsägaren, eftersom närvärme förutom att vara klimatsmart, även är ett bekvämt, driftsäkert och ekonomiskt sätt att värma upp sin fastighet, avslutar Linda Rosén.
Linda Rosén Energisäljare Värnamo Energi
 >
För frågor om de nya närvärmeprojekten i kransorterna, eller om fjärrvärme i Värnamo och Rydaholm kontakta:
 
Linda Rosén
Energisäljare
Värnamo Energi
 
linda.rosen@varnamoenergi.se
Tel: 0370-69 41 00  

 
Miljonsatsning för klimatet! 
I Lanna har vi redan färdiga kontrakt med intresserade företag, däribland Baby Björn. Vi har även fler företag på gång i Lanna som antytt ett positivt intresse för anslutning. Därmed blir Lanna först ut för en byggnation. Vår förhoppning är att vi ska kunna påbörja grävning redan i april i år.
 
Därefter kan en byggnation av närvärmenät i Bor ta vid under maj/juni. Båda dessa nät i Lanna och i Bor skall vara färdiga innan årsskiftet om allt går som planerat.
 
I Bredaryd och Forsheda är byggnationen tänkt att ske parallellt under hösten 2017 för att vara färdigställda till våren 2018.
 
Länk till kartor och mer info om närvärmeprojekten i Lanna, Bredaryd, Forsheda och Bor
 
Slutnotan för alla fyra projektet beräknas landa på 49 miljoner kronor. För att möjliggöra denna stora miljösatsning och för att kunna erbjuda en ekonomiskt fördelaktig anslutningskostnad för de företag och privata fastighetsägare som finns inom de planerade närvärmeområdena, har Naturvårdsverket beslutat att stötta projektet.
 
Naturvårdsverkets stöd är en del av de så kallade Klimatklivet, en satsning som riksdagen beslutat om för 2017. Läs mer på http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet  

 
Därför är det bra med fjärrvärme/närvärme:
Ett bättre alternativ för miljön
Världen står inför många utmaningar. Vi har tillsammans ett ansvar att försöka skapa hållbara lösningar, så att dagens behov inte äventyrar vår framtid. Den miljöomställning som fjärrvärmen möjliggjort har inneburit att Sveriges utsläpp av koldioxid minskat med motsvarande en femtedel under två deccenier!

Klokt ekonomiskt sett

Fjärrvärme är ett mycket konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ med en låg totalkostnad för dig som fastighetsägare. I prisjämförelse där hela livscykelperspektivet tas i beaktande (såsom kostnad för investering, drift och underhåll samt systemets livslängd) så är fjärrvärme ekonomiskt fördelaktigt, jämfört med alternativ uppvärmning som tex bergvärmepump, direktverkande el, olje- eller pelletspanna.Du som har en normalstor oljeuppvärmd villa minskar din uppvärmningskostnad med ca 20 000 kr per år när du byter till fjärrvärme.

Bekymmersfritt & tryggt

Fjärrvärme är bra för inomhusmiljön och ger en behaglig värme. Du behöver inte tänka på att fylla på olja eller hugga ved och du slipper sot och lukt. Fjärrvärmeanslutningen kräver minimal skötsel och du kan själv reglera energiuttaget och därmed styra dina kostnader. När du ansluter till värmenätet kan du sluta oroa dig för om oljan/veden/pelletsen ska räcka eller om värmesystemet behöver service. Med fjärrvärme får du plats för annat, inte bara tidsmässigt utan också ytmässigt. Den lilla kompakta värmeväxlaren kräver bara ett litet utrymme och du slipper panna, oljetank och varmvattenberedare. Fjärrvärmen har dessutom mycket hög leveranssäkerhet. Våra produktionsanläggningar är bemannade dygnet runt och vi har alltid beredskap för att kunna trygga fjärrvärmeleveransen till dig som kund. Du behöver därmed inte oroa dig för att varmvattnet ska ta slut eller om uppvärmningen är tillräcklig. Med fjärrvärme kan du känna dig trygg..
 
Visste du att:
90 % av Sveriges flerbostadshus, 80% av alla lokaler och 18% av landets villor har idag sin huvudsakliga uppvärmning med hjälp av fjärrvärme. Det innebär att drygt hälften av all värme och allt varmvatten i Sverige kommer från klimatsmart fjärrvärme! Även om fjärrvärmen redan är vanlig som uppvärmningsform behövs fjärrvärmen mer än någonsin när städerna växer och nya bostadsområden byggs. Tack vare fjärrvärmen har Sverige kunnat nå sitt mål att minska utsläppen av växthusgaser snabbare än beräknat.
 
Reko fjärrvärme
Vi har blivit granskade av företaget Svensk Fjärrvärme och har efter granskning erhållit den hedervärda titeln ”Reko fjärrvärmeleverantör”.
Kvalitetssäkringssystemet ”Reko fjärrvärme” har utvecklats av Svensk Fjärrvärme för att stärka och trygga fjärrvärmekundernas ställning samt för att förhindra att fjärrvärmeföretag missbrukar sin dominerande ställning.
För att bli ett Reko fjärrvärmeföretag krävs att fjärrvärmeleverantören lever upp till ett antal specificerade krav. Bland annat hur prisförändringar får gå till. Det skall finnas transparens vad gäller priser, verksamhet och ekonomi. Du kan läsa mer om Reko fjärrvärme på Svensk fjärrvärmes hemsida.
 
Fjärrvärmens miljövärden
Energiföretagen Sverige (fd Svensk Fjärrvärme) gör varje år en sammanställning miljövärden som genererats av all Sveriges fjärrvärmeproduktion. I dessa miljövärdena redovisas fjärrvärmens miljöpåverkan i tre perspektiv: resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränslen. Länk till årets rapport över de miljövärden som Värnamo Energis fjärrvärmeproduktion genererat. För dig som vill se miljövärdena för hela Sveriges fjärrvärmeproduktion finns rapporten i sin helhet på Svensk fjärrvärmes hemsida
 

Fjärrvärmeområden i Värnamo

Planerade och befintliga områden (karta)

Kundtjänst

Telefon: 0370-69 41 00
E-post: kund@varnamoenergi.se


ÖPPETTIDER:
Mån-Tors: 07.30-16.30
Fredag & dag före helgdag: 
07.30-15.30
Lunchstängt alla dagar:
12.00-13.00


 

 

Senaste nyheter

DRIFTINFO:
Länk till senaste nyheter om vårt el-, fjärrvärme-, bredband- & tv-nät. 

FELANMÄLAN:
Felanmälan på el, fjärrvärme, 
bredband eller TV kan göras 
dygnet runt per telefon 
0370-69 41 00


Varningar
Vi vill återigen varna för de bluffenkäter som kan poppa upp när du surfar. Har du fått erbjudande om en rakapparat, surfplatta eller mobiltelefon som tack för ett enkätsvar? Läs mer.