Mina Sidor

Logga in på Mina Sidor för att se information om dina kund-/anläggningsuppgifter som finns sparat i vårt system.
Här hittar du även statistik på din el- och fjärrvärmeförbrukning. Samt alla dina fakturor på el, fjärrvärme, bredband och TV. 

Logga In på Mina sidor
 
OBS! Vill du lägga upp nya e-postkonton eller se/ändra något i din TV-tjänst, så loggar du istället in på Bredband/TV-portalen nedan.
 


BB / TV-portal

Användarnamn:


Lösenord:


  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
Fjärrvärme & Närvärme
Fjärrvärme/Närvärme är ett kostnadseffektivt sätt att värma upp bostäder, kontor, butiker, industrifastigheter med mera.
 
Istället för att var och en har sin egen panna för uppvärmning, levereras värmen från en stor, central och effektiv anläggning med avancerad rening, där resurser som annars gått förlorade tas tillvara. Det kan t.ex. vara spillvärme från industrin, rester från skogsavverkning eller energi ur avfall. I vårt Värmeverk i Värnamo eldar vi med biobränsle som utgörs av en mix av bark, spån, flis och energived. Vi levererar idag 160 GWh klimatsmart värme till företag och privatpersoner i Värnamo tätort samt i Rydaholms tätort.

 
Nu satsar vi på klimatsmart värme i kransorterna
Miljonsatsning på närvärme i Lanna, Bredaryd, Forsheda och Bor
Just nu pågår arbete med att ersätta ett stort antal gamla värmepannor ute i Värnamos kransorter med fyra nya, moderna och miljöeffektiva närvärmecentraler.
 
Lanna skola
Runt Lanna Skola planeras ett nytt närvärme nät som kan komma att försörja närbelägna företagsfastigheter och privatpersoners villor med klimatsmart uppvärmning.
 .
Närvärmesatsning i Lanna:
Karta Lanna narvarme lanna
I Lanna är grävarbetena som påbörjades redan i april i år nu färdiga. Lanna skola och ett flertal företag belägna nära Lanna skola har tackat ja till klimatvänlig uppvärmning, däribland Baby Björn och Oriva. 
 .
 Närvärmesatsning i Bor
bor

Inne i Bor gräver vi just nu och förbereder närvärmenät på Fabriksgatan, Stationsvägen, Centrumvägen och Gästgivarevägen. Detta är ett av våra större miljöprojekt under året, där flera villor, industrifastigheter och kommunala fastigheter i Bor förbereds för anslutning till ett helt nytt lokalt och klimatsmart närvärmenät.

I Bor finns idag ett flertal små panncentraler i skolor, på äldreboenden, i Finnvedsbostäders fastigheter, i företagslokaler och hos privata fastighetsägare. Planen är att ersätta alla dessa gamla pannor med en enda ny, miljöeffektiv panna.

Platsen för Bors nya panna är ännu inte fastställd då upphandling pågår. Det vi vill betona är att förändringarna inte kommer förorsaka försämringar. Den nya moderna pannan är betydligt mer effektiv vilket medför att utsläppsvärdena kommer minska markant jämfört med befintliga pannor. Antal bränsletransporter kommer inte öka, istället kommer kvantiteten bränsle vid varje leverans bli större. Fordonen som ska leverera bränslet är samma som tidigare och leveranserna kommer att ske som nu, med minsta möjliga påverkan för närboende. Detta är en viktig satsning som kommer att förbättra miljön i Bor.

Vi återkommer med mer information om närvärmebyggnationerna i Bor så snart upphandlingarna är klara.

bor
I Bor pågår just nu grävarbeten på Fabriksgatan, Stationsvägen, Centrumvägen och Gästgivarevägen. På bilden ovan syns närvärmeledningarna på frammarsch under riksväg 27 i Bor.


Närvärmesatsning i Bredaryd:
I Bredaryd pågår planeringen för fullt. Vår förhoppning är att vi ska kunna bygga en ny större gemensam panncentral i Bredaryd för att försörja fastigheter på Industrigatan och även upp mot Norregårdsvägen till skolan. Vid stort intresse är vi beredda att utöka detta området längre västerut i Bredaryd utmed Lundavägen och Västra vägen. 
 karta bredaryd
 bredaryd
 I Bredaryd har ett flertal företagskunder tackat ja och grävningsarbetet har nu påbörjats.

 Närvärmesatsning i Forsheda:
karta forsheda
I Forsheda pågår införsäljning och planeringsarbete. Vi hoppas här att vi ska bygga en ny panncentral som skall försörja fastigheter på Långgatan, Kyrkogatan och även upp mot Forheda skola. Om det finns intresse kommer även ett ytterligare närvärmeområde byggas vid Storgatan och Galvanovägen.
 
Närvärmesatsningarna kräver intresse för att bli verklighet!
I Lanna, Bor och Bredaryd är det nu klart att det blir närvärme. Intresset hos kunder i Forsheda har också varit stort, så där hoppas vi också på att en byggnation kan bli verklighet under 2018.  
 
– Att gensvaret hos privatpersoner och företag ute i kransorterna har varit positivt känns riktigt kul, säger Linda Rosén, energisäljare på Värnamo Energi. Värnamo Energi har därmed möjlighet att göra betydande, klimatfrämjande åtgärder som gynnar både näringsliv och privatpersoner i Lanna, Bor, Bredaryd och Forsheda.
 
– Flera företag och privatpersoner har redan nappat på erbjudandet och konvertera till den miljöriktiga närvärmen. Är du intresserad och har en fastighet inom de planerade områdena är du välkommen att kontakta oss för mer detaljerad information och offerter, avslutar Linda Rosén.
therese frisell kommunikations och fjärrvärme saljare
 .
För frågor om de nya närvärmeprojekten i kransorterna, eller om fjärrvärme i Värnamo och Rydaholm kontakta:
 
Therese Frisell
Värnamo Energi
 
therese.frisell@varnamoenergi.se
Tel: 0370-69 41 36  
 
Miljonsatsning för klimatet! 
Just nu jobbar vi med att förverkliga planerna på fyra närvärmenät ute i Kransorterna. Lanna och Bor skall vara färdiga innan årsskiftet om allt går som planerat och i Bredaryd och Forsheda är byggnationen tänkt att ske parallellt under 2018.
 
Länk till kartor och mer info om närvärmeprojekten i Lanna, Bredaryd, Forsheda och Bor
 
Slutnotan för alla fyra projektet beräknas landa på 49 miljoner kronor. För att möjliggöra denna stora miljösatsning och för att kunna erbjuda en ekonomiskt fördelaktig anslutningskostnad för de företag och privata fastighetsägare som finns inom de planerade närvärmeområdena, har Naturvårdsverket beslutat att stötta projektet.
 
Naturvårdsverkets stöd är en del av de så kallade Klimatklivet, en satsning som riksdagen beslutat om för 2017. Läs mer på http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet  
 
Därför är det bra med fjärrvärme/närvärme:
Ett bättre alternativ för miljön
Världen står inför många utmaningar. Vi har tillsammans ett ansvar att försöka skapa hållbara lösningar, så att dagens behov inte äventyrar vår framtid. Den miljöomställning som fjärrvärmen möjliggjort har inneburit att Sveriges utsläpp av koldioxid minskat med motsvarande en femtedel under två deccenier!

Klokt ekonomiskt sett

Fjärrvärme är ett mycket konkurrenskraftigt uppvärmningsalternativ med en låg totalkostnad för dig som fastighetsägare. I prisjämförelse där hela livscykelperspektivet tas i beaktande (såsom kostnad för investering, drift och underhåll samt systemets livslängd) så är fjärrvärme ekonomiskt fördelaktigt, jämfört med alternativ uppvärmning som tex bergvärmepump, direktverkande el, olje- eller pelletspanna.Du som har en normalstor oljeuppvärmd villa minskar din uppvärmningskostnad med ca 20 000 kr per år när du byter till fjärrvärme.

Bekymmersfritt & tryggt

Fjärrvärme är bra för inomhusmiljön och ger en behaglig värme. Du behöver inte tänka på att fylla på olja eller hugga ved och du slipper sot och lukt. Fjärrvärmeanslutningen kräver minimal skötsel och du kan själv reglera energiuttaget och därmed styra dina kostnader. När du ansluter till värmenätet kan du sluta oroa dig för om oljan/veden/pelletsen ska räcka eller om värmesystemet behöver service. Med fjärrvärme får du plats för annat, inte bara tidsmässigt utan också ytmässigt. Den lilla kompakta värmeväxlaren kräver bara ett litet utrymme och du slipper panna, oljetank och varmvattenberedare. Fjärrvärmen har dessutom mycket hög leveranssäkerhet. Våra produktionsanläggningar är bemannade dygnet runt och vi har alltid beredskap för att kunna trygga fjärrvärmeleveransen till dig som kund. Du behöver därmed inte oroa dig för att varmvattnet ska ta slut eller om uppvärmningen är tillräcklig. Med fjärrvärme kan du känna dig trygg..
 
Visste du att:
90 % av Sveriges flerbostadshus, 80% av alla lokaler och 18% av landets villor har idag sin huvudsakliga uppvärmning med hjälp av fjärrvärme. Det innebär att drygt hälften av all värme och allt varmvatten i Sverige kommer från klimatsmart fjärrvärme! Även om fjärrvärmen redan är vanlig som uppvärmningsform behövs fjärrvärmen mer än någonsin när städerna växer och nya bostadsområden byggs. Tack vare fjärrvärmen har Sverige kunnat nå sitt mål att minska utsläppen av växthusgaser snabbare än beräknat.
 
Reko fjärrvärme
Vi tillämpar kvalitetssäkringssystemet ”Reko fjärrvärme” som utvecklats av Energiföretagen Sverige. Syftet med detta kvalitetssystem är att stärka och trygga fjärrvärmekundernas ställning samt för att förhindra att fjärrvärmeföretag missbrukar sin dominerande ställning.
För att bli ett Reko fjärrvärmeföretag krävs att fjärrvärmeleverantören lever upp till ett antal specificerade krav. Bland annat hur prisförändringar får gå till. Det skall finnas transparens vad gäller priser, verksamhet och ekonomi. Du kan läsa mer på Energiföretagen Sveriges hemsida.
 
Fjärrvärmens miljövärden
Energiföretagen Sverige (fd Svensk Fjärrvärme) gör varje år en sammanställning miljövärden som genererats av all Sveriges fjärrvärmeproduktion. I dessa miljövärdena redovisas fjärrvärmens miljöpåverkan i tre perspektiv: resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränslen. Länk till årets rapport över de miljövärden som Värnamo Energis fjärrvärmeproduktion genererat. För dig som vill se miljövärdena för hela Sveriges fjärrvärmeproduktion finns rapporten i sin helhet på Energiföretagen Sveriges hemsida
 

Fjärrvärmeområden i Värnamo

Planerade och befintliga områden (karta)

Kundtjänst

Telefon: 0370-69 41 00

E-post till Kundtjänst:
kund@varnamoenergi.se

E-post till Support bredband och tv:
support@varnamoenergi.se


ÖPPETTIDER:
Mån-Tors:07.30-16.30
Fredag & dag före helgdag: 
07.30-15.30
Lunchstängt alla dagar:
12.00-13.00


Senaste nyheter


2018-03-01
1 mars justeras elnätstarifferna för privatkunder och företag. Länk till företagstariffer. Länk till privatkundstariffer.


2018-02-28
Varning! Vi vill återigen varna för de bluffenkäter som kan poppa upp när du surfar. Har du fått erbjudande om en surfplatta eller mobiltelefon som tack för ett enkätsvar? Läs mer om bluffenkäter.


 

DRIFTINFO:
Länk till senaste nyheter om vårt el-, fjärrvärme-, bredband- & tv-nät. 


FELANMÄLAN:
Felanmälan på el, fjärrvärme,bredband eller TV kan göras dygnet runt per telefon
0370-69 41 00