TIMVÄRDEN FÖRETAG

Välkommen att logga in för att se ditt Företags timvärden.

Gäller för Effektkunder
med timmätning.

Klicka nedan för att komma till inloggningsportalen.

Om du inte har något lösenord kontakta Värnamo Energi.

Logga in

Elnätsavgifter för Effektkunder

Prislistorna nedan visar kostnad exkl moms för elnät uttagsabonnemang för Effektkund vid Lågspänningsanläggning 0,4 kV alternativt Högspänningsanläggning 10 kV.
 
Moms f.n. 25%. Energiskatt f.n. 34,7 öre/kWh

- För lågspänningskunder ingår i nedan priser elsäkerhetsavgift f.n. 9,50 kr/år, nätövervakningsavgift f.n. 3 kr/år samt elberedskapsavgift f.n. 45 kr/år.

- För högspänningskunder ingår i nedan priser elsäkerhetsavgift f.n. 750 kr/år, nätövervakningsavgift f.n. 600 kr/år samt elberedskapsavgift f.n. 2447 kr/år.

Vid nyanslutning till elnätet betalas även en engångsavgift, se anslutningsavgift till höger.
  

 
Utskrivbar pdf:

Prislista Uttagsabonnemang Effektkunder Lågspänning 0,4 kv from 2019-03-01

Prislista Uttagsabonnemang Effektkunder Högspänning 10 kv from 2019-03-01 

Pristabell nedan gäller fr.o.m. 2019-03-01

Nätprislista för effektkunder exkl moms (Priser gäller fr.o.m. 2019-03-01)
Spänning Låg 0,4 kV Hög 10 kV
Abonnemang (kr/mån) 500 1.600
Abonnemangsavgift (kr/kW, mån) 67,80 51,40
Överföringsavgift (öre/kWh)  5,4 3
Energiskatt (öre/kWh)** 34,7 34,7

 


Energiskatt
Energiskatten på el är 34,7 öre/kWh (43,38 öre/kWh ink moms)


 

Kontakt elnät

catarina ohlsson saljare elnat elhandel

Catarina Ohlsson
Elnät & Elavtal
Företagskunder
Tel: 0370-694113
Mobil: 0706-375120
E-post: Catarina.ohlsson@varnamoenergi.se

OBS! Felanmälan
på el, fjärrvärme,
bredband eller TV görs
dygnet runt per telefon
0370-69 41 00

Länk till senaste driftinformation

Anslutningsavgift Elnät

Anslutningsavgifterna avgörs enligt Energimarknadsinspektionens anvisningar för elanslutningar "Metod för fastställande av skäliga anslutningsavgifter för uttag 16-25A EI PM 2013:3.
 
 Prislista Elnät Anslutningsavgifter o övriga avgifter 2016-06-01