TIMVÄRDEN FÖRETAG

Välkommen att logga in för att se ditt Företags timvärden.

Gäller för Effektkunder
med timmätning.

Klicka nedan för att komma till inloggningsportalen.

Om du inte har något lösenord kontakta Värnamo Energi.

Logga in

  • JoomlaWorks Simple Image Rotator

Energiskatt

 
From 2019-01-01 är energiskatten på el 34,7 öre/kWh och debiteras via elnätsfakturan.
 


 
Skattereduktion
 
Fr.o.m. 2017-01-01 skall, enligt regeringsbeslut, elhandelsbolag debitera "normal" energiskatt för samtliga elanvändare. De tidigare förekommande reducerade skattesatserna försvinner och ersätts istället med avdrag och återbetalningar. Ansökan om avdrag och återbetalning skall göras av respektive elanvändare direkt till Skatteverket. Skatteverket kommer vid beviljat avdrag återbetala till elanvändaren årsvis. Elanvändare som förbrukar över 250 000 kWh kan hos Skatteverket göra en särskild ansökan om att erhålla återbetalning kvartalsvis.
 
Detta innebär elhandelsbolag fr.o.m. 2017-01-01 kommer debitera normal energiskatt på hela elanvändarens förbrukning. Elanvändaren har därefter möjlighet att återansöka det belopp som avser skillnaden mellan normalskatt och reducerad energiskatt hos Skatteverket. Möjlighet att ansöka och bli beviljad reducerad energiskatt fr.o.m. 2017-01-01 gäller elanvändare som använder el;
- i tillverkningsprocessen i industriell tillverkning
- i datorhallar
- vid yrkesmässig växthusodling
- vid jord-, skogs- eller vattenbruksverksamhet
- för landström i skepp

Läs mer på skatteverkets hemsida.
  Elcertifikat
Elcertifikatsystemet syftar till att öka den förnybara elproduktionen i Sverige. Systemet bygger på att producenter av förnybar el tilldelas elcertifikat av staten. Eftersom elcertifikatsystemet medför en ökad kostnad för elanvändarna finns en rätt till avdrag för så kallade elintensiva industrier.

Vad som klassas som elintevsiv industri hittar du på Energimyndighetens hemsida.

 

 

 

Kontakt elhandel

akn lthumb
Åsa Karlsson
Energisäljare El
Tel: 0370 69 41 37
Mobil: 072 146 06 40
E-post:
asa.karlsson@varnamoenergi.se

 

hen lthumb

Helen Eriksson
Marknadschef
Tel: 0370 69 41 17
Mobil: 070 530 05 93
E-post:
helen.eriksson@varnamoenergi.se