TIMVÄRDEN FÖRETAG

Välkommen att logga in för att se ditt Företags timvärden.

Gäller för Effektkunder
med timmätning.

Klicka nedan för att komma till inloggningsportalen.

Om du inte har något lösenord kontakta Värnamo Energi.

Logga in

Värnamo Energis energimix:

All Värnamo Energis el kommer uteslutande från förnybara kraftkällor! Föregående år framställdes 98 % av våra kunders el genom Vattenkraft, resterande 2 % producerade genom Vindkraft.

Som kund hos Värnamo Energi får du alltid förnybar vattenkraftsel utan att du som kund behöver göra ett aktivt val, och utan att du behöver betala något extra. Länk till Aktuella elpriser och avtalsformer. Kunder som är andelsägare i den ekonomiska föreningen Vallerstad Vind får vindkraftsel.

cirkeldiagram

98% vattenkraft och 2% vind hos Värnamo Energi!

Cirkeldiagrammet i bilden ovan gäller för hushåll som valt att teckna elavtal hos Värnamo Energi. Alla våra elavtal ger förnybar el på köpet - smidigt för dig & bra för miljön!
 

OBS! Om du valt att teckna elavtal med ett elhandelsbolag, som inte uttryckligen tillhandahåller el enbart från förnybara källor, kan du få en annan sammansättning av din el, nämligen den så kallade svenska Residualmixen. Så kontrollera alltid att elen du köper är förnybar!
 
Residualmixens sammansättning för 2017 var enligt nedan:

40,55 % Kärnkraft (Kärnkraftsproducerad el)
42,55 % Fossilt (Olja-, Gasol- & Kolkraftsproducerad el)
16,68 % Förnybart (Vind- & Vattenkraftsproducerad el)
KÄLLA: Energimarknadsinspektionen
PS. På baksidan av din elfaktura kan du alltid se just ditt elbolags energimix (dvs hur elen producerats).


Se Värnamo Energis elpriser 
Länk till Aktuella elpriser och avtalsformer

 

100% vattenkraftsproducerad el


All el vi säljer är förnybar.


Det är lätt att göra rätt val för miljön - genom att teckna elavtal hos Värnamo Energi. All vår el kommer nämligen uteslutande från förnybara kraftkällor.

Att elen du köper genom oss verkligen är förnybar kan vi intyga genom att visa upp ursprungsgarantier. Läs gärna mer om ursprungsgarantier på Energimyndighetens hemsida.

När du köper ursprungsgaranterad förnybar el gör du en insats för miljön och bidrar till en hållbar framtid.

El märkt Bra Miljöval
El märkt Bra Miljöval.

Vill du markera ditt gröna ställningstagande ytterligare, så erbjuder vi, i samarbetet med Svenska Naturskyddsföreningen, el märkt med Bra Miljöval. För detta betalar du ett tillägg på 3,75 öre per kWh inkl moms.

El märkt med Bra Miljöval är el från förnybara källor som dessutom måste uppfylla hårda miljökrav. Exempel på sådana krav är att vattenkraft inte får torrlägga vattendrag, vindkraft inte får stå i känsliga naturområden och att biobränslen måste komma från kontrollerade skogsbruk som tar hänsyn till biologisk mångfald. För varje kilowattimme el märkt Bra Miljöval som säljs går dessutom pengar till miljöförbättrande åtgärder, energieffektivisering och investeringar i ny spännande miljöteknik."

Läs gärna mer om el märkt Bra Miljöval och om miljöprojekt som stöds på på Naturskyddsföreningens hemsida.

 

Kontakt elhandel

akn lthumb
Åsa Karlsson
Energisäljare El
Tel: 0370 69 41 37
Mobil: 072 146 06 40
E-post:
asa.karlsson@varnamoenergi.se

 

hen lthumb

Helen Eriksson
Marknadschef
Tel: 0370 69 41 17
Mobil: 070 530 05 93
E-post:
helen.eriksson@varnamoenergi.se