Bredband via fiber
 
Så beställer du bredband via fiber
Fiberkarta    ......  fiberkarta
1. Bor du i tätort eller i landsbygdsområde där det redan finns ett utbyggt fibernät? Då beställer du bredband via fiber genom att klicka på länken Beställ bredband via fiber i utbyggt område
2. Får du inte träff på din adress i länken ovan, så finns inget fibernät i din fastighets närhet ännu. Då kan du istället anmäla ditt intresse för fiber genom att markera din fastighet i Värnamo Energis fiberkarta.
3. För dig som bor på landsbygd i ännu ej utbyggt område kan bredband via ADSL vara ett tillfälligt alternativ: Klicka på länken för att se om du kan få Bredband via ADSL 
 

Hur snabbt kan man surfa?!
Du kan välja mellan fem olika hastigheter 10, 25, 50, 100 eller 250 Mbps. Se pris för villa eller lägenhet i tabellen nedan. Hastighet in anger hur snabbt du kan ta emot data. Hastighet ut anger hur snabbt du kan skicka data.
Abonnemang
Hastighet in
Hastighet ut
Villa pris
Lägenhets pris
10
10 Mbps
2 Mbps
295 kr/mån
245 kr/mån*
25
25 Mbps
2 Mbps
345 kr/mån
295 kr/mån*
50
50 Mbps
5 Mbps
395 kr/mån
345 kr/mån*
100
100 Mbps
10 Mbps
445 kr/mån
395 kr/mån*
250
250 Mbps
50 Mbps
495 kr/mån**
445 kr/mån*
Priserna ovan avser månadskostnad för bredbandsabonnemang i villa eller i lägenhet. För fastighet som ej är ansluten till fibernätet tillkommer fiberanslutningskostnad. Se nedan.
 
* För boende i flerbostadshus eller medlem i bostadsrättförening kan abonnemangspriserna vara högre eller lägre, eller tom ingå i hyran beroende på vad din hyresvärd/din bostadsrättförening har avtalat.
 
**För befintliga bredbandskunder som väljer att uppgradera till 250 Mbps i efterskott tillkommer utöver aktuell månadskostnad en engångs uppgraderingsavgift på 490 kr. Detta gäller enbart vid uppgradering till högsta hastigheten. Vid uppgradering till övriga hastigheter under pågående bindningstid utgår ej uppgraderingsavgift. Nya bredbandskunder betalar ej uppgraderingsavgift.
 
Hur gör man för att skaffa fiber-TV?
När du anslutit din fastighet till fibernätet kan du välja till fiber-TV. Läs mer om fiber-TV.
 

 
Hur ringer man via bredbandet?
När du anslutit din fastighet till fibernätet kan du välja till bredbandstelefoni. Värnamo Energi har ingen egen bredbandstelefonitjänst, men du kan själv kontakta valfri telefonioperatör för att utnyttja din nya fiberanslutning även för telefoni. Läs mer om bredbandstelefoni

 

 
Hur mycket kostar det att ansluta till fibernätet?
Är din fastighet inte ansluten till Värnamo Energis fibernät tillkommer en engångs fiberanslutningsavgift*.
- För dig som bor i någon av Värnamo kommuns tätorter är anslutningsavgiften 3475 kr.
- För dig som bor utanför tätort och på landsbygd kan anslutningsavgiften variera från 19.900 kr** (se även bidrag nedan). Se aktuell anslutningsavgift för ditt område genom att fylla i din adress eller söka upp din fastighet i  fiberkartan
 
* I fiberanslutningsavgiften ingår: För utvändig installation; tomrör, fiberkabel och galvat kabelskydd till fasaden. För invändig installation; fiberkonverter, TV-konverter, fiberanslutningslåda, samt fem e-postkonton. Du gräver själv en s.k. kabelränna där tomrören läggs ner. Därefter kontaktar du oss så ombesörjer vi installationen av de prylar som ingår i anslutningsavgiften. Vill du göra ytterligare installationer (nätverk) inne i din fastighet ombesörjer du detta själv. Under rubriken Frågor & Svar vid fiberansluting hittar du mer information om hur det går till efter att du beställt fiberanslutning.
 
 
Kan man få bidrag?
Privatpersoner och hushåll inom Värnamo kommun som efter 1 januari 2012 anslutit sin fastighet till ett fibernät kan av kommunen få bidrag för viss del av anslutningskostnaden.
 .
Minsta anslutningskostnad som berättigar till bidrag är 10 000 kr. För fastigheter där anslutningskostnaden överstiger 10 000 kr men understiger 30 000 kr utgår kommunalt bidrag med 50% av kostnaden som överstiger 10 000 kr.
 .
Kommunalt bredbandsbidrag ansöker du om själv på kommunens hemsida. På Värnamo kommuns hemsida kan du även läsa mer om villkoren som krävs för bidrag, samt om hur det går till att ansöka om kommunalt bredbandsbidrag. Länk till Värnamo Kommun kommunalt bidrag vid fiberanslutning
 
 
Frågor & svar om fiberanslutning
Ytterligare information om fiberanslutning hittar du under fliken frågor och svar vid fiberanslutning. Alternativt kan du kontakta vår kundtjänst på telefon 0370-69 41 00 eller e-posta kund@varnamoenergi.se  
 
 
Värnamo 5:e bäst bredbandstäckning i landet!
Värnamo kommun har i många år arbetet målmedvetet med att bygga ut bredbandsnätet i samarbete med Värnamo Energi. När Post- och telestyrelsen nyligen presenterade sin rapport om tillgången till bredband i landets kommuner hamnade Värnamo på femte bästa plats i hela landet!
 
Idag har 85% av alla fastigheter i Värnamo kommun bredband via fiber, vilket gör Värnamo till 5:e bredbandstätaste kommunen i hela landet. 24:e maj beslutade Värnamo kommun att satsa 60 miljoner för att möjliggöra fortsatt fiberutbyggnad i hela kommunen. Värnamo Energi har därmed fått klartecken och uppdraget att till år 2020, ha givit alla permanentbostäder erbjudande om att ansluta till fibernätet. Men, liksom tidigare så kommer det även fortsättningvis vara krav på tillräckligt hög anslutningsgrad i de olika områdena för att de ska byggas. 
 
 
Utbyggnaden av fiber fortsätter fram till år 2020
Intresset för fiber ökar allt mer och under förra året slog Värnamo Energi personligt rekord i antal nya kundanslutningar under ett år. Vi jobbar hårt för att möta den växande efterfrågan på snabbt bredband.
 
I princip alla fastigheter inom kommunens tätorter samt en stor del av landsbygden är redan utbyggd, resterande delar räknar vi med att kunna erbjuda under 2017-2020. samtidigt som vi gör förtätningar och ansluter nya bredbandskunder i befintligt fibernät, fortsätter vi även målinriktat att gräva ner mer fiber i helt nya områden.
 

Under 2017 erbjuder vi fiberanslutning i de sista kvarvarande outbyggda områdena inne i Värnamo tätort. På landsbygden prioriterar vi i första hand fiberbyggnation i så kallade "ADSL-områden" där telestationerna varslats av nedläggning, samt erbjuder fiber i områden där vi kan samförlägga med elnätsbyggnation eller annan infrastruktur.

Planerad och beslutad  byggnation under 2017
i hela eller delvisa sträckningar i följande projektområden;

Blomstervägen, Bärvägarna, Ätterhögsvägen, BRF Trädgården, Maramö, Sätern, Knorren, Fryele Kvarn, Nästa, Skaftarp, ”Sista-chansen-områden”, Gällaryd Söder, Torskinge, Kärda- Hörda, Hyggestorp, Fällebo Åminne, Västrahult och Ivars, Holmebo, Havrarp Gällaryd, Gölsebo Gällaryd, Gunnaberg Gällaryd, Långö, Bröttjestad-Draftinge, Kolvarp

Eventuell byggnation 2017 i hela eller delvisa sträckningar i följande projektområden; Skriperyd, Sandviks by, Granstalida, Gölsaryd Åminne

Eventuell byggnation 2018 i hela eller delvisa sträckningar i följande ADSL-områden; Nod Kärda, Nod Slättö, Nod Torskinge, Nod Dannäs, Nod Ohs, Nod Sandvik, Nod Långö, Nod Nydala, Nod Haboarp, Nod Hyggestorp, Nod Holmebo. 

 

Värnamo Kommun har beslutat att Värnamo Energi skall fortsätta fiberutbyggnaden, och vi har ställt in siktet på att alla invånare i Värnamo Kommun ska ha erbjudits fiberanslutning till år 2020. Utbyggnadsplanen tom år 2018 kan du hitta information om i vår bredbandskarta. Resterande byggnationer som planeras för år 2019 och år 2020 är ännu ej officiella. Vi lägger ut mer information i bredbandskartan fortlöpande. Vi kommer kontakta alla fastighetsägare i de planerade områden i tur och ordning, och ge erbjudande om fiberanslutning så snart respektive område är färdigprojekterat. (Även fortsättningsvis gäller hög anslutningsgrad och att tillräckligt intresse finns i respektive område för att byggnation ska vara möjlig).  

Ring billigare med bredbandstelefoni!Läs mer om bredband via fiber!tv

 

Inloggning Kundsida Bredband / TV

Användarnamn:


Lösenord:


Inloggning Webmail

E-Postadress:

Lösenord: