Mina Sidor

Logga in på Mina Sidor för att se information om dina kund-/anläggningsuppgifter som finns sparat i vårt system.
Här hittar du även statistik på din el- och fjärrvärmeförbrukning. Samt alla dina fakturor på el, fjärrvärme, bredband och TV. 

Logga In på Mina sidor
 
OBS! Vill du lägga upp nya e-postkonton eller se/ändra något i din TV-tjänst, så loggar du istället in på Bredband/TV-portalen nedan.
 


Bredband / TV-portal

Användarnamn:


Lösenord:


reko fjärrvärme

"Vi vill stolt meddela att vi erhållit fjärrvärmebranschens kvalitetsutmärkelse - Reko Fjärrvärme”

 

Vi har blivit granskade av företaget Svensk Fjärrvärme och har efter granskning erhållit den hedervärda titeln Reko fjärrvärmeleverantör.

I nomineringen anges att Värnamo Energi är ett ansvarskännande företag med lång-
siktigt perspektiv, som erbjuder hög leveranssäkerhet och god miljöstandard, samt lever upp till fjärrvärmebranschens högt ställda krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende.


Kvalitetssäkringssystemet ”Reko fjärrvärme” har utvecklats av Svensk Fjärrvärme för att stärka och trygga fjärrvärmekundernas ställning samt för att förhindra att fjärrvärmeföretag missbrukar sin dominerande ställning.

För att bli ett Reko fjärrvärmeföretag krävs att fjärrvärmeleverantören lever upp till ett antal specificerade krav. Bland annat hur prisförändringar får gå till. Det skall finnas transparens vad gäller priser, verksamhet och ekonomi. Det skall även erbjudas både lokala kundforum samt en central kvalitetsnämnd som i alla avseenden garanterar kundens ställning - allt för att skapa en god relation mellan kund och leverantör.
 


 

Fjärrvärmeområden i Värnamo

Planerade och befintliga områden (karta)