TIMVÄRDEN FÖRETAG

Välkommen att logga in för att se ditt Företags timvärden.

Gäller för Effektkunder
med timmätning.

Klicka nedan för att komma till inloggningsportalen.

Om du inte har något lösenord kontakta Värnamo Energi.

Logga in

Styrelse
Värnamo Energi styrelse utgörs av:


5 representanter från Värnamo Kommun
:

Ordinarie Suppleant
Gunnar Crona (KD) Torbjörn Eriksson (KD)
Bengt KR Johansson (C) Tomas Johansson (C)
Thomas Sköld (M) Torbjörn Ohlsson (M)
Lars Ekblad (S) Anders Ferngren (S)
Ardita Berisha (S) Desiree Thörnqvist (S)

 

2 representanter från näringslivet:

Ordinarie Suppleant
Hans Björstrand (Grundare Bufabgruppen) Stina Gof
Maria Holtstrand (Resebyråchef på Resia) Ulf Svensson

 

2 representanter från de fackliga organisationerna:

Ordinarie Suppleant
Stefan Nilsson
(SEKO/Värnamo Energi)
Per-Olof Olsson
(Sveriges Ingenjörer/Värnamo Energi)
Sonny Axelsson
(Vision/Värnamo Energi)
Per-Olof Olsson
(Sveriges Ingenjörer/Värnamo Energi),