Mina Sidor

Logga in på Mina Sidor för att se information om dina kund-/anläggningsuppgifter som finns sparat i vårt system.
Här hittar du även statistik på din el- och fjärrvärmeförbrukning. Samt alla dina fakturor på el, fjärrvärme, bredband och TV. 

Logga In på Mina sidor
 
OBS! Vill du lägga upp nya e-postkonton eller se/ändra något i din TV-tjänst, så loggar du istället in på Bredband/TV-portalen nedan.
 


Bredband / TV-portal

Användarnamn:


Lösenord:


Elnätsavgifter

Elnätprislistorna nedan visar din rörliga kostnad för överföring av din el (Elöverföringsavgift) samt din fasta årskostnad för ditt elabonnemang (Fast abonnemangsavgift).
 
Prisgrupp "Enkeltariff" gäller för samtliga elnätskunder, förutom för de elnätskunder som sedan tidigare har ett pågående abonnemang i prisgrupp "Rundstyrning" eller "Avbrytbar rundstyrning". Om ett pågående abonnemang med "Rundstyrning" eller "Avbrytbar rundstyrning" ändras kommer "Enkeltariff" att gälla efter genomförd ändring.
 
I elnätpriserna nedan ingår moms f.n. 25 %, Elsäkerhetsavgift f.n. 11,88 kr/år,Nätövervakningsavgift f.n. 3,75 kr/år samt elberedskapsavgift f.n. 56,25 kr/år.
 
Vid nyanslutning till elnätet betalas även en engångsavgift, se anslutningsavgift till höger.

Länk till utskrivbar pdf: Prislista Elnät Uttagsabonnemang Säkringskunder 16-63 A fr.o.m. 2018-03-01

Pristabell fr.o.m. 2018-03-01

Fast abonnemangsavgift (kr/år, inkl moms) Priser gäller fr.o.m. 2018-03-01
Mätarsäkring (A) 16 A LGH* 16 A 20 A 25 A 35 A 50 A 63 A
Prisgrupp
Enkeltariff
101*
1.500
kr/år
102
2.375
kr/år
103
3.400
kr/år
104
4.360
kr/år
105
7.325
kr/år
106
10.890
kr/år
107
14.690
kr/år
Prisgrupp
Rundstyrning
---- ---- ---- 524
3.875
kr/år
525
5.775
kr/år
526
8.725
kr/år
527
11.200
kr/år
Prisgrupp
Avbrytbar rundst.
---- 622
1.615
kr/år
---- ---- ---- ---- ----

Elöverföringsavgift (öre/kWh, inkl moms) Priser gäller fr.o.m. 2018-03-01
Enkeltariff Rundstyrning Avbrytbar Rundstyrning
Elöverföringsavgift 18,75
öre/kWh

16,25
öre/kWh

16,25
öre/kWh
Energiskatt** 43,38
öre/kWh
43,38
öre/kWh
43,38
öre/kWh

 *Prisgrupp 101 "16 A LGH" gäller enbart då det finns en gemensam servis för tre eller flerbostadslägenheter. Dessutom skall en anläggning för lägenheternas gemensamma elbehov finnas inom den gemensamma servisen.

 


 

Energiskatt

 ** Fr.o.m. 2019-01-01 så är den statliga energiskatten på el 34,7 öre/kWh (43,38 öre/kWh inkl moms). 

 


Moms
Momsen, är en statlig pålaga som f.n. ligger på 25%


 

Värnamo Elnäts elnätsavgifter ligger under rikssnittet 

I Värnamo Tätort och angränsande ytterområdena Hörle, Fryelse och Åminne, är det Värnamo Elnät AB som ansvarar för elnätet. På övriga platser inom Värnamo Kommun är det Eon som ansvarar för elnätet. Se mer om Värnamos Elnätområde Karta Värnamo eldistributionsområde 

2018-03-01 höjs Värnamo Elnäts nättariffer, men även efter prisjusteringen så ligger Värnamos elnätspriser en bra bit under Sverige genomsnittet. Anledningen till prishöjningen beror bland annat på att regionnättarifferna som Värnamo Elnät betalar i sin tur har höjts.

I prisjämförelsen nedan visar vi den årliga elnätskostnaden för tre olika typer av kunder:
1. Eluppvärmd villa med 20 A säkring
2. Villa med enbart hushålls el och 16 A säkring
3. Lägenhetskund med 16 A säkring.

För dessa tre typer av kunder jämför vi Värnamo Elnäts elnätspriser med Eons och Vattenfalls priser. I samtliga exempel nedan är Värnamo Elnät billigast!

 

elnatspriser2018

En villakund med 20 Amperes säkring, som bor inom Värnamo Elnäts elnätsområde har 5.059 kr billigare
elnätskostnad per år, än en villakund som bor på Eons område (exempelvis Forsheda, Rydaholm eller Bor).

Priser i jämförelsen ovan gäller from 2018-10-01 och avser total elnätskostnad (dvs inklusive rörlig överföringsavgift, fast Abonemangsavgift, Energiskatt och moms).

Det finns flera faktorer som påverkar ett elnätsbolags nätprissättning. T ex antal meter elledning per kund, om kablarna löper längs vägar eller över berg, om det är glesbygd eller stadsmiljö. Avgifterna som elnätsbolagen i sin tur måste betala till Svenska Kraftnät (SvK ansvarar för överliggande stamnät) skiljer sig beroende på läge – ju längre söderut, ju högre stamnätsavgift. Elnätsbolagen har även olika kostnader för kundtjänst, leverantörsbyten, mätvärdeshantering och liknande. Slutligen har elnätsbolagen olika avkastningskrav från sina ägare.

Prislistor för elhandel och elnät

Att Värnamo Elnät håller klart godkända elnätpriser beror på en medveten strategi att ha en återhållsam prisutveckling som motsvarar våra kostnader och de investeringar vi gör för bibehålla ett förstklassigt elnät.

Länk till aktuella elnätstariffer från Värnamo Elnät.
Länk till aktuella elhandelspriser från Värnamo Energi. 

 

Kontakt elnät

catarina ohlsson saljare elnat elhandel

Catarina Ohlsson
Elnät & Elavtal
Företagskunder
Tel: 0370-694113
Mobil: 0706-375120
E-post: Catarina.ohlsson@varnamoenergi.se

OBS! Felanmälan
på el, fjärrvärme,
bredband eller TV görs
dygnet runt per telefon
0370-69 41 00

Länk till senaste driftinformation

Anslutningsavgift Elnät

Anslutningsavgifterna avgörs enligt Energimarknadsinspektionens anvisningar för elanslutningar "Metod för fastställande av skäliga anslutningsavgifter för uttag 16-25A EI PM 2013:3.
 
 Prislista Elnät Anslutningsavgifter o övriga avgifter 2016-06-01