Elnätsavgifter

Elnätprislistorna nedan visar din rörliga kostnad för överföring av din el (Elöverföringsavgift) samt din fasta årskostnad för ditt elabonnemang (Fast abonnemangsavgift).
 
Prisgrupp "Enkeltariff" gäller för samtliga elnätskunder, förutom för de elnätskunder som sedan tidigare har ett pågående abonnemang i prisgrupp "Rundstyrning" eller "Avbrytbar rundstyrning". Om ett pågående abonnemang med "Rundstyrning" eller "Avbrytbar rundstyrning" ändras kommer "Enkeltariff" att gälla efter genomförd ändring.
 
I elnätpriserna nedan ingår moms f.n. 25 %, Elsäkerhetsavgift f.n. 11,88 kr/år,Nätövervakningsavgift f.n. 3,75 kr/år samt elberedskapsavgift f.n. 56,25 kr/år.
 
Vid nyanslutning till elnätet betalas även en engångsavgift, se anslutningsavgift till höger.

Länk till utskrivbar pdf: Prislista Elnät Uttagsabonnemang Säkringskunder 16-63 A fr.o.m. 2019-03-01Pristabell fr.o.m. 2019-03-01

 

Fast abonnemangsavgift (kr/år, inkl moms) Priser gäller fr.o.m. 2019-03-01
Mätarsäkring (A) 16 A LGH* 16 A 20 A 25 A 35 A 50 A 63 A
Prisgrupp
Enkeltariff
101*
1.630
kr/år
102
2.560
kr/år
103
3.630
kr/år
104
4.650
kr/år
105
7.650
kr/år
106
11.490
kr/år
107
15.450
kr/år
Prisgrupp
Rundstyrning
---- ---- ---- 524
4.200
kr/år
525
6.250
kr/år
526
9.340
kr/år
527
11.950
kr/år
Prisgrupp
Avbrytbar rundst.
---- 622
2.000
kr/år
---- ---- ---- ---- ----

Elöverföringsavgift (öre/kWh, inkl moms) Priser gäller fr.o.m. 2019-03-01
Enkeltariff Rundstyrning Avbrytbar Rundstyrning
Elöverföringsavgift 18,75
öre/kWh

16,25
öre/kWh

16,25
öre/kWh
Energiskatt** 43,38
öre/kWh
43,38
öre/kWh
43,38
öre/kWh

 *Prisgrupp 101 "16 A LGH" gäller enbart då det finns en gemensam servis för tre eller flerbostadslägenheter. Dessutom skall en anläggning för lägenheternas gemensamma elbehov finnas inom den gemensamma servisen.

 


Energiskatt

Energiskatten på el är 34,7 öre/kWh (43,38 öre/kWh inkl moms). 


 

Moms
Momsen, är en statlig pålaga som f.n. ligger på 25%