TIMVÄRDEN FÖRETAG

Välkommen att logga in för att se ditt Företags timvärden.

Gäller för Effektkunder
med timmätning.

Klicka nedan för att komma till inloggningsportalen.

Om du inte har något lösenord kontakta Värnamo Energi.

Logga in

Elnätsavgifter för Säkringskunder näringsidkare

Prislistorna nedan visar företagets rörliga kostnad för överföring av el (Elöverföringsavgift) samt den fasta årskostnaden för företagets elabonnemang (Fast abonnemangsavgift).
 
Prisgrupp "Enkeltariff" gäller för samtliga elnätskunder, förutom för de elnätskunder som sedan tidigare har ett pågående abonnemang i prisgrupp "Rundstyrning" eller "Avbrytbar rundstyrning". Om ett pågående abonnemang med "Rundstyrning" eller "Avbrytbar rundstyrning" ändras kommer "Enkeltariff" att gälla efter genomförd ändring.
 
Priserna nedan är exkl moms. I priserna nedan ingår Elsäkerhetsavgift f.n. 9,5 kr/år, Nätövervakningsavgift f.n. 3 kr/år samt elberedskapsavgift f.n. 45 kr/år.
 
Vid nyanslutning till elnätet betalas även en engångsavgift, se anslutningsavgift till höger.
 

 
Utskrivbar pdf: Prislista Elnät Uttagsabonnemang Säkringskunder 16-63 A from 2019-03-01 

 
Pristabell nedan gäller fr.o.m. 2019-03-01

Fast abonnemangsavgift (kr/år, exkl moms) Priser gäller fr.o.m. 2019-03-01
Mätarsäkring (A) 16 16 20 25 35 50 63
Prisgrupp
Enkeltariff
101
1.304
102
2.048
103
2.904
104
3.720
105
6.120
106
9.192
107
12.360
Prisgrupp
Rundstyrning
---- ---- ---- 524
3.360
525
5.000
526
7.472
527
9.560
Prisgrupp
Avbrytbar rundst.
---- 622
1.600
---- ---- ---- ---- ----
Elöverföringsavgift (öre/kWh, exkl moms) Priser gäller fr.o.m. 2019-03-01
Enkeltariff Rundstyrning Avbrytbar Rundstyrning
Elöverföringsavgift 15 13 13
Energiskatt** 34,7 34,7 34,7

 

 


 

 "Vi strävar ständigt efter att utveckla och fördjupa samarbetet med våra kunder. Det gör vi genom att erbjuda olika kringtjänster som dels effektiviserar och minskar energiuttaget, dels förenklar drift och underhåll av företagets energianläggning. Har du frågor rörande ditt företags energibehov, kontakta oss!"


Energiskatt
 
Energiskatten på el är 34,7 öre/kWh (43,375 öre/kWh ink moms)


 

Kontakt elnät

catarina ohlsson saljare elnat elhandel

Catarina Ohlsson
Elnät & Elavtal
Företagskunder
Tel: 0370-694113
Mobil: 0706-375120
E-post: Catarina.ohlsson@varnamoenergi.se

OBS! Felanmälan
på el, fjärrvärme,
bredband eller TV görs
dygnet runt per telefon
0370-69 41 00

Länk till senaste driftinformation

Anslutningsavgift Elnät

Anslutningsavgifterna avgörs enligt Energimarknadsinspektionens anvisningar för elanslutningar "Metod för fastställande av skäliga anslutningsavgifter för uttag 16-25A EI PM 2013:3.
 
 Prislista Elnät Anslutningsavgifter o övriga avgifter 2016-06-01