TIMVÄRDEN FÖRETAG

Välkommen att logga in för att se ditt Företags timvärden.

Gäller för Effektkunder
med timmätning.

Klicka nedan för att komma till inloggningsportalen.

Om du inte har något lösenord kontakta Värnamo Energi.

Logga in

 banner_vvef_2010-08-10.png

 

VVEF - Vallerstad Vind Ekonomisk Förening

VVEF är en ekonomisk förening vars medlemmar är andelsägare i de två vindkraftverken som är driftsatta på Jonasboberget på Stiftelsen Vallerstad gårds mark. VVEF och dess medlemmar äger 50% av vindkraftverken. Övriga delägare i vindkraftverken är Värnamo Energi produktion AB (25%), PEJO Kraftproduktion AB (25%). 

  

Du kan läsa mer om VVEF på deras hemsida www.vallerstadvind.se
Värnamo Energi är delägare i fler lokala Vindkraftverk. Läs mer om Värnamo Energis vindkraftssatsningar.