Mina Sidor

Logga in på Mina Sidor för att se information om dina kund-/anläggningsuppgifter som finns sparat i vårt system.
Här hittar du även statistik på din el- och fjärrvärmeförbrukning. Samt alla dina fakturor på el, fjärrvärme, bredband och TV. 

Logga In på Mina sidor
 
OBS! Vill du lägga upp nya e-postkonton eller se/ändra något i din TV-tjänst, så loggar du istället in på Bredband/TV-portalen nedan.
 


Bredband / TV-portal

Användarnamn:


Lösenord:


Miljömål

Nedan kan du läsa om Värnamo Energis övergripande miljömål för 2016.

Övergripande miljömål

Innebörden av målet för Värnamo Energi:

Minska miljöpåverkan vid förbrukning av kemikalier och material

 

Produktion och konsumtion har en betydande påverkan på vår miljö. Stora mängder råvaror och energi förbrukas vid tillverkning. Utsläpp av miljöfarliga ämnen sker vid tillverkning, transporter, användning och avfallshantering. Miljöpåverkan och resursanvändning skall därför minimeras i samtliga led inom Värnamo Energi. Detta innebär att hela produkten eller tjänstens livscykel bedöms i varje enskilt fall. Vi ska alltid ha god kännedom om de material och kemikalier som används inom Bolaget och en plan för hur miljöskadliga ämnen skall fasas ut och tas omhand.

 

Minska vår energiförbrukning

 

Våra utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären påverkar klimatet. Ökande energiförbrukning av fossila bränslen är en av orsakerna bakom klimatförändringen. Energiförbrukningen inom hela Bolaget ska därför minimeras. Vi ska också upplysa våra kunder om hur deras förbrukning påverkar klimatet och miljön. Detta innebär att vi aktivt ska arbeta med energi- och klimatfrågan internt och externt. Användningen av miljöanpassad och förnybar energi skall prioriteras. Vi ska också eliminera onödiga transporter och de transporter som sker ska genomföras med så låg miljöpåverkan som möjligt.

 

Minska andelen restprodukter

 

Varje år generas avfall på Värnamo Energi. Ur resurssynpunkt är det stor vikt att avfallet går att källsortera. Det avfall som kan innehålla miljöfarliga ämnen, så kallat farligt avfall, tas omhand separat. Den totala avfallsmängden – från såväl egen, entreprenörers och leverantörers verksamhet -skall minimeras. I första hand ska vi minimera vår resursförbrukning och i andra hand ska avfallet som uppstår återvinnas så långt det är möjligt.

Minska vår påverkan på omgivningen

 

Värnamo Energi påverkar landskapet med sina produkter och tjänster. Dels genom utsläpp och kundernas användning av produkterna/tjänsterna men också genom en visuell påverkan på landskapet. Bolaget ska, efter vad som är tekniskt och ekonomiskt möjlig, sträva efter att göra så små ingrepp som är möjligt i landskap och ständigt arbeta med att minimera utsläpp till luft och vatten. Vid visuell påverkan bör estetisk hänsyn tas.

Minska risken för oförutsedda händelser

 

Värnamo Energi ska sträva efter att förbygga och undvika oförutsedda händelser. Vi ska planera och förbereda oss för de eventuella oförutsedda händelser som ändå kan uppstå för att minimera effekten. Med oförutsedda händelser menar vi situationer som innebär fara för miljö och hälsa.

 

 

Kundtjänst

Telefon: 0370-69 41 00

E-post till Kundtjänst:
kund@varnamoenergi.se

E-post till Support bredband och tv:
support@varnamoenergi.se


ÖPPETTIDER:
Mån-Tors:07.30-16.30
Fredag & dag före helgdag: 
07.30-15.30
Lunchstängt alla dagar:
12.00-13.00


Senaste nyheter

 

DRIFTINFO:

Länk till senaste nyheter om vårt el-, fjärrvärme-, bredband- & tv-nät. 


FELANMÄLAN:
Felanmälan på el, fjärrvärme,bredband eller TV kan göras dygnet runt per telefon
0370-69 41 00