TIMVÄRDEN FÖRETAG

Välkommen att logga in för att se ditt Företags timvärden.

Gäller för Effektkunder
med timmätning.

Klicka nedan för att komma till inloggningsportalen.

Om du inte har något lösenord kontakta Värnamo Energi.

Logga in

Gasol

Värnamo Energi har två gasolanläggningar som levererar energi för uppvärmning och till processindustrin. Anläggningarna ligger på Hornaryds- respektive Norregårds industriområde.

De två gasnäten byggdes mellan åren 1986 och 1990 för att förbereda för en kommande naturgasledning från Halmstad. Utbyggnaden av naturgas stannade emellertid av och de två tilltänkta naturgasnäten drivs därför idag av gasol.

 

 

Inbjudan till samråd 

Värnamo Energi AB inbjuder härmed till samråd avseende gasolstationerna Västra och Norregård med anledning av Sevesolagstiftningen.

Gasolstation Norregård finns på Bangårdsgatan vid Norregård i Värnamo med fastighetsbeteckningen Mejseln 5. Gasolstation Västra finns på Repslagarevägen 9 i Värnamo med fastighetsbeteckningen Bleckslagaren 3. Gasolstationerna klassas inom den lägre kravnivån för Sevesoanläggningar.

Orsaken till samrådet är att 13 § i ”Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen)” har ändrats och ett nytt samråd ska hållas med myndigheter, organisationer och enskilda som kan ha intresse i saken. Syftet med samrådet är att utreda hur faktorer i omgivningen påverkar eller kan påverkas av säkerheten vid verksamheten. Observera att inga fysiska förändringar av anläggningarna är planerade, utan samrådet avser endast nuvarande befintlig verksamhet vid fastigheterna. 

För att lämna synpunkter alternativt för att boka ett samrådsmöte där vi berättar mera om verksamheten kontakta Leif Söderlind, Teknisk chef på telefonnummer 0370-69 41 29 alternativt leif.soderlind@varnamoenergi.se Vi behöver dina synpunkter senast 25 maj 2016

 
Ytterligare information om verksamheterna finns på www.varnamo.se - Information om Gasol och dess risker