TIMVÄRDEN FÖRETAG

Välkommen att logga in för att se ditt Företags timvärden.

Gäller för Effektkunder
med timmätning.

Klicka nedan för att komma till inloggningsportalen.

Om du inte har något lösenord kontakta Värnamo Energi.

Logga in

Energispartips
För många företag är driften av en anläggning dyrare än själva investeringen. Merparten av den totala kostnaden för tryckluftsproduktion under en 15 års-period eller en kompressors livstid är energikostnaden.Tittar man på fördelningen av de totala kostnaderna under en 10-årsperiod för en fläkt i kontinuerlig drift med effekten 100 kW utgör energikostnaden än större andel, 89%. Underhåll står för 3% och investeringen för 8%.


Hur beräknas livscykelkostnad (LCC)?


De viktigaste komponenterna är:

•  investeringskostnader för utrustningen
•  energikostnader under utrustningens livstid
•  underhållskostnader (inklusive stilleståndstid) under utrustningens livslängd


5 konkreta förslag för energi- och kostnadsbesparing

Studier i forskningsprogrammet Uthållig kommun visar att företag kan spara mycket pengar på att se över sin energianvändning. Här får du några tips baserade på erfarenheter i de drygt 40 företag som deltog:

1 Stäng av ventilation och belysning när de inte behövs. Genomför åtgärden i alla slags lokaler.
2 Byt till mer effektiv belysningsarmatur. Mycket el kan sparas med belysning som automatiskt sätts på och stängs av via tidur eller rörelsedetektorer.
3 Undersök möjligheten att ansluta er till ett fjärrvärmesystem. Det kan minska företagets kostnader – inte minst vad gäller underhåll. Använder ni el för att ge värme? Ersätt elen med bränsle eller fjärrvärme.
4 Kontrollera om någon värme i företaget kan återvinnas. Fabriker kan ibland hitta effektiva sätt att använda spillvärme från processer till att värma lokalerna eller sitt eget tappvarmvatten.
5 Låt kartlägga och analysera ditt företags energianvändning. Vissa åtgärder som minskar energikostnaderna betalar sig mycket snabbt. Minskad elanvändning i industrin kan dessutom bidra till att minska koldioxidutsläppen till nytta för vår miljö och hälsa.


Börja såhär!

1.  Nattvandra 9.  Ta hänsyn till livscykelkostnaden vid inköp
2.  Kartlägg energianvändningen 10. Överdimensionera inte utrustningen
3.  Mät på utrustningsnivå 11. Underhåll utrustning utifrån energiperspektiv
4.  Studera effektuttaget 12. Ta vara på spillvärme
5.  Minska tomgångsförbrukningen 13. Satsa på styr- och reglerutrustning
6.  Minimera driftstider 14. Strukturera energihushållningsarbetet
7.  Följ upp med nyckeltal 15. Konvertera från fossilt till förnybart
8.  Se över energiavtalen 16. Engagera personalen och ledningen

För mer information kontakta våra säljare som du hittar högst upp till höger, eller se energimyndighetens hemsida

 

Kontakt elhandel

akn lthumb
Åsa Karlsson
Energisäljare El
Tel: 0370 69 41 37
Mobil: 072 146 06 40
E-post:
asa.karlsson@varnamoenergi.se

 

hen lthumb

Helen Eriksson
Marknadschef
Tel: 0370 69 41 17
Mobil: 070 530 05 93
E-post:
helen.eriksson@varnamoenergi.se