TIMVÄRDEN FÖRETAG

Välkommen att logga in för att se ditt Företags timvärden.

Gäller för Effektkunder
med timmätning.

Klicka nedan för att komma till inloggningsportalen.

Om du inte har något lösenord kontakta Värnamo Energi.

Logga in

Energilänkar

Svenska Energi
Elleverantörernas branschorganisation

Svenska Kraftnät
Äger och driver stamnätet för elkraft

Elsäkerhetsverket

Ansvarar för och utvecklar elsäkerhetsnivån i Sverige

Energimyndigheten
Arbetar för ett ekonomiskt och ekologiskt energisystem

Naturskyddsföreningen
Information om Bra miljöval och certifierad el m.m.

NUTEK
Närings- och teknikutvecklingsverket

Nordpool
Den nordiska elbörsen

Elforsk
Elföretagens forskning och utveckling

Enernergirådgivning
Vill du ha energirådgivning och råd om energieffektivisåtgärder är du välkommen att kontakta Värnamo Energis kundtjänst

Vill du ha oberoende rådgivning kan du kontakta Värnamo Kommuns Energirådgivare. 

Kontakt elhandel

akn lthumb
Åsa Karlsson
Energisäljare El
Tel: 0370 69 41 37
Mobil: 072 146 06 40
E-post:
asa.karlsson@varnamoenergi.se

 

hen lthumb

Helen Eriksson
Marknadschef
Tel: 0370 69 41 17
Mobil: 070 530 05 93
E-post:
helen.eriksson@varnamoenergi.se