Mina Sidor

Logga in på Mina Sidor för att se information om dina kund-/anläggningsuppgifter som finns sparat i vårt system.
Här hittar du även statistik på din el- och fjärrvärmeförbrukning. Samt alla dina fakturor på el, fjärrvärme, bredband och TV. 

Logga In på Mina sidor
 
OBS! Vill du lägga upp nya e-postkonton eller se/ändra något i din TV-tjänst, så loggar du istället in på Bredband/TV-portalen nedan.
 


Bredband / TV-portal

Användarnamn:


Lösenord:


Vanliga frågor och svar om fjärrvärme
Vad kostar det att ansluta sig till fjärrvärmenätet?
Fjärrvärme är infrastruktur som vägar, broar, elnät mm. Detta innebär att Värnamo Energi AB ser fjärrvärme som en långsiktig investering som ger avkastning först 30-50 år framåt i tiden. Med detta tänk får varje enskild villaägare lägsta tänkbara anslutningskostnad. Vad detta blir i kronor beror på hur många inom ett område som vill ansluta sig till fjärrvärme.

Vem äger fjärrvärmeledningarna utanför huset?
Värnamo Energi AB äger ledningarna utanför huset. Leveransgränsen går innanför grundmuren i den tillkopplade fastigheten, där två ventiler sätts upp så det går att stänga av fjärrvärmen om något skulle inträffa. Ni som fastighetsägare eller förening har ingen kostnad när det gäller ledningarna utomhus.

Vad är det löpande priset på årsbasis för ett hus?
Givetvis har olika hushåll olika förbrukning, men ett snittpris för en villa inklusive de fasta avgifterna ligger idag på ca 70 öre per kWh. Detta kan jämföras med elkostnaden som är ca 140 öre per kWh inkl rörlig del för elnätet.

Kommer priset att öka mycket på fjärrvärme i framtiden?
Om vi tittar på den prisutveckling som har varit har fjärrvärmen ökat mycket lite i pris oavsett vilket bränsle man jämför med. Värnamo Energi AB har i stort följt konsumentprisindex under de senaste 10 åren och inga större prisändringar är planerade. Det som kommer att avgöra priset i framtiden är tillgången på skogsråvara och vi tror att denna råvara som vi eldar med och som till stor del är spill från träindustrin kommer att vara mycket konkurrenskraftigt mot andra bränsle många år framåt. Idag pratas det dessutom om den galopperande växthuseffekten. Fjärrvärme är fritt från energiskatt och det finns inga som helst indikationer på att detta skulle påföras. Det som vi däremot vet är att bl.a. el och olja har fått stora höjningar på energiskatten förutom de stora prishöjningar som varit i övrigt på dessa bränslen. Värnamo Energi AB eldar med ca 98 % biobränsle (flis och bioolja) som inte har energiskatt på sig. Ambitionen är att inom några år kunna leverera 100 % bio.

Är jag bunden till Värnamo Energi och fjärvärme för all framtid?

Nej givetvis inte. Vi skriver alltid ett avtal på endast 5 år och sen är det fritt fram att byta till annat bränsle om det skulle visa sig vara billigare. Från 1984 då fjärrvärmen började byggas ut i Värnamo har inte en enda kund lämnat fjärrvärmen och det tycker vi är ett bra bevis på att vi lyckats med vår målsättningatt ha ett konkurrenskraftigt pris och bra service till våra kunder.

Hur påverkas klimatet inne i huset?
Den vanligaste synpunkten vi får efter utför installation är att klimatet i huset har blivit så mycket bättre än tidigare. De som har haft direktverkande el och konverterat till vattenburet system märker givetvis störst skillnad. Det är jämnheten i temperaturen som gör att fjärrvärmen värmer upp din villa på ett mjukt och mycket effektivt sätt. Även för tappvarmvattnet gör det stor skillnad, då du enkelt ställer in den temperatur du vill ha på dina tappställen.

 

Fjärrvärmeområden i Värnamo

Planerade och befintliga områden (karta)