Installationsanvisningar

Installationsanvisningar för Bredband och TV

Snabbguide anslutning av bredband och/eller TV
Installationsanvisning bredband via Fiber
Installationsanvisning bredband via ADSL
Installationsanvisning Router 
Installationsanvisning för E-post
Installationsanvisning för TV
Installationsanvisning CA-modul

 

Fullständiga Manualer för våra TV digitalboxar

Manual Digitalbox Standard Typ Finnsat
Manual Digitalbox Standard Typ Digiality T-200
Manual Digitalbox Standard Typ Digiality T-500
Manual Digitalbox Standard Typ Maximum
Manual Digitalbox HD Typ Dilog DT-270HD CG
Manual Digitalbox HD Typ Dilog DT-250HDD
Manual Digitalbox HD Typ Dilog DCT-280 HD
Manual Dubbeltunerbox Typ Dilog 760 HD 

 

Lathund Kanalsökning 

Kanalsökning Digitaly T-2001 CX
Kanalsökning Digitaly T500 CX
Kanalsökning Dilog Dt 250/255
Kanalsökning Maximum T-80
Kanalsökning Dilog 270/280
Kanalsökning Dilog DT 760 Dubbeltunerbox

 

Övriga dokument TV

Kanalplatslista och frekvenstabell from 2018-02-26