Planerat fjärrvärmeavbrott på Grevevägen mfl

Onsdag 17 april kl 08:00- ca 18:00

På grund av planerat underhållarbete kommer vi ha ett planerat avbrott i fjärrvärmeleveransen i området kring Grevevägen på ovan dag och tid. Berörda kunder är aviserade med brev. Se karta på berört område.