Vill du lämna synpunkter eller har klagomål?

Har vi gjort något bra som du vill berätta om?
Eller har vi tvärtom, inte lyckats leva upp till dina förväntningar?
Hör av dig till oss!

Om du inte är nöjd med hur vi agerat ska du i första hand vända dig till
vår kundservice per telefon 0370-69 41 00
eller via kontaktformuläret nedan

line_thin.png

I kontaktformuläret nedan kan du lämna synpunkter eller klagomål


line_thin.png
OBS! Om du efter att ha blivit kontaktad av vår kundtjänst fortfarande inte tycker att ditt ärende blivit löst på ett tillfredsställande sätt, så kan du få opartisk rådgivning från andra instanser.

Vi vill självklart att alla som är kunder hos oss på Värnamo Energis skall vara nöjda!
Om vi inte uppfyller dina förväntningar eller om du har åsikter på vår hantering av ett ärende, så kan du som nästa steg föra fram dina synpunkter till en extern instans.


Länkar till extern opartisk rådgivning och tvistlösning

Vill du ta ditt ärende vidare för att få opartisk rådgivning eller få hjälp med att få ett ärende prövat, så finns det ett flertal externa parter du kan vända dig till. Deras uppgift är att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen. Se länkar nedan.

Värnamo Kommuns Konsumentvägledning

Allmänna reklamationsnämnden

Energimarknadsinspektionen

Konsumenternas rådgivningsbyrå

Konsumenternas Energimarknadsbyrå

 

Dina rättigheter som konsument
Ellagens kapitel 11 reglerar dina rättigheter som konsument.
Konsumentens rättigheter enligt 11 kap
Här kan du läsa hela ellagen

Dessutom regleras dina rättigheter och skyldigheter enligt Värnamo Energis avtalsvillkor som du hittar under respektive verksamhetsområdes rubrik.