Flyttanmälan

Se till att få en korrekt faktura när du flyttar. Anmäl därför både in- och utflyttning i god tid!

 

EL
Ska du flytta? Då vill vi ha din flyttanmälan/uppsägning av ditt elhandelsavtal/elnätavtal senast 30 dagar innan du flyttar.
Enklast gör du detta genom att skicka ett mail till kund@varnamoenergi.se eller genom att ringa vår kundtjänst 0370-69 41 00.

Om du vill kan du flytta med ditt gamla elhandelsavtal till din nya adress. Meddela i så fall detta när du gör din flyttanmälan.
Alternativ kan du efter att du sagt upp ditt gamla avtal teckna ett nytt elhandelsavtal på vår hemsida.
Länk till se elpriser - teckna elhandelsavtalBREDBAND
Ska du flytta? Bredbandsabonnemang har 1 kalendermånads uppsägningstid 
(uppsägningstiden kan vara längre om abonnemangets inledande bindningstid inte hunnit löpa ut vid tidpunkten för uppsägningen, se villkoren i ditt avtal). Tänk därför på att anmäla din flyttning/göra din uppsägning i god tid före avflyttning. Flyttanmälan/uppsägning av bredband måste alltid vara skriftlig.
Enklast gör du din anmälan via ett e-postmeddelande till vår kundtjänst kund@varnamoenergi.se

Vill du ha bredband på din nya adress? Då kan du söka efter din nya adress i vårt digitala beställningsformulär:
Kan jag få bredband via fiber?
eller
Kan jag få breband via ADSL?

Du kan givetvis få personlig service och hjälp av vår kundtjänst på 0370-69 41 00 eller maila oss så hjälper vi dig gärna kund@varnamoenergi.se